Elektronik Ticaret Ders Notları ve Kodları FİNAL

Elektronik Ticaret Vize öncesi notlar

Elektronik Ticaret Ders Notları

Elektronik Ticaret Visual Studio Proje Dosyası

Elektronik Ticaret DataObject içinde kullanılan veri tabanı işlem kodları

Not 1 : try, catch,finally bir kalıp olarak düşünürsek sınavda yazmanız gereken alan try bloğu içinde kalan olacaktır. finally ve catch alanlarının içi hepsinde aynı

1-Veri Bağlantı işlemi için DataObject içindeki kod :

Açıklama : Eğer ConnectionID veya ConnectionName ile yapılacaksa ConfigurationManager.ConnectionStrings.Count-1 yerine ConnectionID veya ConnectionName yazılacak.

2-DataSet ds ile gelen veriyi veri tabanına kayıt eden veya güncelleyen kod

3-Belirtilen tablodaki ID ile belirtilen kaydı silen kod

4-DataSet içinde gelen verileri listeleyen kod

5-tek bir kayıt için veri alan kod (yukarıdaki listeden tek fark WHERE {0}ID = ‘{1}’ ve sona gelen ID.ToString() )