Görsel Programlama 3 Otomasyon Kod Örnekleri FİNAL

Görsel programlama 3 dersi için hazırlamaya çalıştığımız otomasyon programı içinde kullandığımız bazı kod örnekleri

UYARI1 : vize sonrası bölümdeki satış alanını normal öğrenimde gösterilmedi diye biliyorum tüm derslere geldim ama ben bu işlemi yaptığımızı hatırlamıyorum hatırlayan arkadaş varsa bilgi verirse sevinirim. satış işlemini ikinci öğrenimlerden aldığım bilgilere göre hazırladım herhangi bir hata ihtimaline karşı kodları kontrol etmenizi öneririm.

UYARI2 : otomasyonda özellikle datagridview nesnelerine veri girişleri hemen hemen aynı fark sql cümlesinde ortaya çıkıyor sınavda ürünler yerine müşteriler şeklinde soru gelirse örneğin select * from urunler yerine select * from musteriler olarak belirtmeniz ve sonrasını standart datagridview doldurma işlemi şeklinde yapmanız yeterli.

Kullanıcı Giriş Doğrulama :

text kutu isimleri, Kullanıcı Adı : kadi , Şifre : sifre

SQL bağlantısı için kullanılan bağlantı cümlesi değişkeni

Ürün Listesi:

Ürün listesi için veri tabanından veriler alınırken kategori tablosundan ürünün bağlı olduğu kategorinin ismi ve ürün tablosundan ürün bilgilerini alınıyor.

Ürün Listesini bir fonksiyon içinde kullanmak istersek (Fonksiyonun ismi fonk_urunlist olacak şekilde) :

Kategori tablosundaki kategori bilgilerinin form üzerindeki combo box içinde gösterilmesi

combo box için fonksiyon kullanımı (Fonksiyon ismi : fnk_combo_kategori)

Ürün veri tabanına ekleme işlemi

Ürün veri tabanından silme işlemi

 

Vize Sonrası

Düzenleme işlemi

Not : Düzenleme işlemi için oluşturulan düzenleme pencerese içinde bir tane public int olacak değişken tanımlanması gerekiyor bu değişkene listeden seçili kaydın ID’si alınıp aktarılacak önce aktarma işlemi için context menü sağ tık düzenle işlemine burada değişken gelen_uid olarak tanımlandı.

bu işlemden sonra urun_duzenle formunda gelen_uid olarak tanımladığımız değişkene ürün listesinde seçili kaydın ID numarası aktarılmış oldu şimdi bu kayıttaki verileri alıp formda kullanmak için veri tabanından çekmemiz gerekiyor. çekilen verileri form içindeki ilgili alanlara dolduruyoruz. (kategori,ürün ismi,ürün stok adeti)

Güncelleme işlemi : gelen_uid değişkenimizdeki değer hala saklı olduğu için ondaki kayıt ile birlikte güncelleme yap butonuna basıldıktan sonra

Kayıtlar içinde arama ve arama sonucunun DataGridView nesnesine eklenmesi : Hazırlanan örnek txt_u_arama isminde bir textbox içindir. burada txt_u_arama ismindeki textbox içindeki yazı değiştikçe dataGridView1 nesnesindeki kayıtların arama sonucu verilerini listelemesini sağlayacak kod:

Genişletilmiş arama ürün, müşteri ve satış tabloları içinde arama yapan kod dataGridViewS isimli satışların listesinin bulunduğu gridview verilerinin txt_s_arama isimli textbox nesnesindeki değişime göre yeniden verilerin listelenmesini sağlayan kod. burada arama Müşteri Adı, Müşteri Soyadı, Ürün Adı, Kategori Adı ve Satış adetine göre yapılıyor “or (veya)” ile yapıldığı için herhangi biri ile uyumlu olması listelenmesi için yeterli.

 

Ürün Satış işlemi:

Satış işlemi için satış formunda müşterilerin listesinin olduğu DataGridViewM nesnesi, Ürünlerin listesinin olduğu DataGridViewU nesnesi, satışların listesinin olduğu DataGridViewS nesnesi ve satış adeti için txt_adet isminde textbox var. satış işlemi için müşteri ve ürün seçildikten sonra adet girilip satış yap butonuna tıklanıyor. m_id ile seçili satırdaki müşteri ID , u_id ile seçili satırdaki ürün ID verileri alınıyor.