Görsel Programlama 3 Otomasyon Kod Örnekleri

Görsel programlama 3 dersi için hazırlamaya çalıştığımız otomasyon programı içinde kullandığımız bazı kod örnekleri

Kullanıcı Giriş Doğrulama :

text kutu isimleri, Kullanıcı Adı : kadi , Şifre : sifre

SQL bağlantısı için kullanılan bağlantı cümlesi değişkeni

Ürün Listesi:

Ürün listesi için veri tabanından veriler alınırken kategori tablosundan ürünün bağlı olduğu kategorinin ismi ve ürün tablosundan ürün bilgilerini alınıyor.

Ürün Listesini bir fonksiyon içinde kullanmak istersek (Fonksiyonun ismi fonk_urunlist olacak şekilde) :

Kategori tablosundaki kategori bilgilerinin form üzerindeki combo box içinde gösterilmesi

combo box için fonksiyon kullanımı (Fonksiyon ismi : fnk_combo_kategori)

Ürün veri tabanına ekleme işlemi

Ürün veri tabanından silme işlemi