Mobil Programlama Açıklama Satırlı

Mobil Programlama Açıklama Satırlı

Girilen iki Sayıyı Toplatma

 

 

 

Girilen iki Sayıyı Çıkarma

Girilen iki Sayıyı Çarpma

Girilen iki Sayıyı Böldürme

Girilen Sayı için Faktoriyel Hesaplama

Girilen 2 sayı ile Kuvvet Alma

Girilen 2 sayı ile Kuvvet Alma For Döngüsü Kullanarak

Girilen iki Sayıya Göre Yüzde Hesaplama

Girilen iki Sayıya Göre Kök Hesaplama

Girilen Metnin Uzunluğunu Bulma

Girilen Değerin Tersi ile aynı olup olmadığını kontrol edip ekrana yazdıran kod

Girilen iki değer arasındaki sayıların hem 3’e hem de 5’e bölünenlerin toplamını bulan kod

Belirtilen Sayının Asal Sayı olup olmadığının bulunması (Özel İstek Henüz işlemedik)