Mobil Programlama

Girilen iki Sayıyı Toplatma

Girilen iki Sayıyı Toplatma Açıklama Satırları Olmadan

Girilen iki Sayıyı Çıkarma

Girilen iki Sayıyı Çıkarma Açıklama Satırları Olmadan

Girilen iki Sayıyı Çarpma

Girilen iki Sayıyı Çarpma Açıklama Satırları Olmadan

Girilen iki Sayıyı Böldürme

Girilen iki Sayıyı Böldürme Açıklama Satırları Olmadan

Girilen Sayı için Faktoriyel Hesaplama

Girilen Sayının Faktoriyelini Hesaplama Açıklama Satırları Olmadan

Girilen 2 sayı ile Kuvvet Alma

Girilen 2 sayı ile Kuvvet Alma Açıklama Satırı olmadan

Girilen 2 sayı ile Kuvvet Alma For Döngüsü Kullanarak

Girilen 2 sayı ile Kuvvet Alma For Döngüsü Kullanarak Açıklama Satırları Olmadan

Girilen iki Sayıya Göre Yüzde Hesaplama

Girilen iki Sayıya Göre Yüzde Hesaplama Açıklama Satırları Olmadan

Girilen iki Sayıya Göre Kök Hesaplama

Girilen iki Sayıya Göre Kök Hesaplama Açıklama Satırları Olmadan

Girilen Metnin Uzunluğunu Bulma

Girilen Metnin Uzunluğunu Bulma Açıklama Satırları Olmadan

Girilen Değerin Tersi ile aynı olup olmadığını kontrol edip ekrana yazdıran kod

Girilen Değerin Tersi ile aynı olup olmadığını kontrol edip ekrana yazdıran kod Açıklama Satırları olmadan

Girilen iki değer arasındaki sayıların hem 3’e hem de 5’e bölünenlerin toplamını bulan kod

Girilen iki değer arasındaki sayıların hem 3’e hem de 5’e bölünenlerin toplamını bulan kod Açıklama Satırı Olmadan

Belirtilen Sayının Asal Sayı olup olmadığının bulunması (Özel İstek Henüz işlemedik)

Belirtilen Sayının Asal Sayı olup olmadığının bulunması Açıklama Satırları Olmadan (Özel İstek Henüz işlemedik)