Programlama Tekniklerine Giriş Lab Sorular 17 Aralık

1- X=(x1,x2,x3,…,xn), Y=(y1,y2,y3,…,yn) gibi iki adet n boyutlu vektörünüz olsun. X ve Y kordinat düzleminde iki noktayı temsil etmektedir. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan formule göre X ve Y arasındaki mesafeyi hesaplayınız

D=karekök((x1-y1)2 + (x2-y2)2 + … + (xn-yn))

2- N boyutlu bir dizi içindeki elemanları ters çeviren kodu yazınız.

3- 5 muhtar adayının seçim sonuçlarını barındıran bir liste bulunmaktadır.

  • Her bir muhtar adayının aldığı oy miktarını yazdırın
  • Her bir adayın % lik olarak aldığı oy miktarını gösterin
  • Kazanan adayın aldığı oy miktarını ve yüzdelik oranınını yazdırın

4-Programlama dersinde sınav notları öğrenci isimleri ve notlar olmak üzere iki ayrı dizide tutulmaktadır. Notları 70 ile 80 arasında olan öğrencilerin isimlerini ekrana yazdırın

Kaynak : http://bm.kku.edu.tr/Bolum/Sayfa/Index?Sayfa=Laboratuvar

Dosya : http://panel.kku.edu.tr/Content/bm/ProgTekLab/ProgLab17-11-18.docx

Çözümlü PDF

Çözümler

1-

2-

3-

4-