Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 2

Soru : Kimlik tablosundaki 2016 girişli Erkek ve Kız öğrenci sayıları bulunarak tanımlanan Yerel Değişkenlere (ve Tablo Değişkenine) aktarılacaktır.

Soru : Kimlik tablosundaki öğrencilerin cinsiyetlerini  ‘Erkek’, ‘Kız’ olacak şekilde veren SQL cümlesini yazınız.

Soru :Kimlik tablosundan ad soyad bilgisini ‘S.DİŞLİTAŞ’ şeklinde veren  SQL cümlesini yazınız.

Soru : Verilen sayının faktoriyelini hesaplayan SQL cümlesini yazınız.

Soru : WHILE çevrim kontrol komutunu kullanarak verilen sayının faktoriyelini hesaplayan SQL cümlesini yazınız.

Soru : ‘tmp_kimlik’ adında geçici tablo oluşturunuz. geçici olduğunu gözlemleyiniz.

Soru : Parametre olarak Okul Numarasını alarak öğrencinin geçtiği dersleri veren saklı Prosedürü yazınız ve kullanımını örneklendiriniz

Soru : Parametre olarak ‘E’/’K’ cinsiyet bilgisini alarak geriye ilgili mevcut değerini geri döndüren saklı Prosedürü yazınız (RETURN ile )  ve kullanımını örneklendiriniz.

Soru : Donem ID ve DersKodu parametrelerini alarak sınıf mevcudunu Erkek sayısı, Kız sayısı ve toplam olarak veren Store Procedure tanımlanacaktır. Buna göre;
a) sp_DersListe adın prodesür tanımını T-SQL dilinde yazınız.
b) sp_DersListe prosedürü için örnek veriniz.

Soru : Dönem ve Ders ID değeri parametrik olarak alan ve ilgili ders için öğrenci mevcudunu geri döndüren Saklı Prosedür (Store Procedure)  tanımlanacaktır. Buna göre;
a) sp_Mevcut adında bir prosedürü T-SQL dilinde yazınız.
b) sp_Mevcut adlı prosedürü kullanan T-SQL cümlesini yazınız.

Soru : Dönem ve Ders ID değeri parametrik olarak alan ve ilgili ders için öğrenci mevcudunu RETURN ile geri döndüren Saklı Prosedür (Store Procedure) tanımlanacaktır.
Buna göre;
a) sp_Mevcut adında bir prosedürü T-SQL dilinde yazınız.
b) sp_Mevcut adlı prosedürü kullanan T-SQL cümlesini yazınız.

Soru : Dönem ve Ders ID değeri parametrik olarak alan ve ilgili ders için öğrenci mevcudunu OUTPUT ile geri döndüren Saklı Prosedür (Store Procedure)  tanımlanacaktır.
Buna göre;
a) sp_Mevcut adında bir prosedürü T-SQL dilinde yazınız.
b) sp_Mevcut adlı prosedürü kullanan T-SQL cümlesini yazınız.